Milena Marović

KVANTNA
TRANSFORMACIJA

Kvantna transformacija

Kvantna transformacija – Quantum Entrainment primenjuje se za rešavanje problema u svim životnim oblastima. Kada se primenjuje u kombinaciji sa drugim metodama, pospešuje, produbljuje i intenzivira njihov rad. Pored toga, pospešuje razvijanje intuicije i povezivanje sa pomagačima iz duhovnog sveta. 

Osnovna tehnika koja se koristi u Kvantnoj Transformaciji je Metod-dve-tačke, kojim se iniciraju Kvantni talasi. Ova tehnika potiče iz drevnih učenja Kahuna, havajskih šamana. Serge Kahili King, šaman i pisac naziva je Kahi – „magični dodir“ i smatra je jednom od najvažnijih tehnika koje poznaje i predaje drugima.

Devedesetih godina su ovaj metod ponovo nezavisno jedni od drugih otkrili i usavršili Dr. Richard Bartlet (Matrix Energetics) i Dr.Frank Kinslow (Quantum Entrainment), a njenom razvoju je dosta doprineo i Andrew Blake (QCT – Quantum Consciousness Transformation).

Isceljujući talasi (Kvantni talasi), koji nastaju u čistoj svesnosti prenose se na primaoca u obliku jednog impulsa i mogu podstaknuti velike transformacije na mentalnom, fizičkom, emotivnom i duhovnom nivou. Uz pomoć kvantnih talasa se ulazi u jedno polje, koga nazivaju Kvantno polje, Univerzalno polje Polje ljubavi ili Matrix. Ulazak u to polje omogućava povezivanje sa Izvorom više inteligencije, pri čemu se menja i proširuje svesnost.

Telesne manifestacije ulaska u polje su osećaj kao da se kupamo u moru blagosti i ljubavi. A kada se telo dovede u to stanje, tada su moguće velike transformacije na svim životnim poljima. Pored tog univerzalnog polja, postoji i idividualno polje, individualni Matrix. To je jedno biološko informativno polje, koje sadrži naše misli, osećanja i životne scenarije i diktira našu realnost. Uz pomoć kvantnih talasa moguće je da se promeni individualni Matrix, odnosno sopstvena realnost. Moderna nauka, ili kvantna fizika, se sve više sreće sa duhovnošću i potvrdjuje ono što su stare kulture pre više hiljada godina znale: ceo Univerzum je jedna neraskidiva Celina. Sva materija je zapravo energija i svi elementi su ujedinjeni u toj celini ili energiji.

 Biološko objašnjenje ovog metoda je, da u času dobijanja „kvantnih talasa“ nervni sistem spontano ulazi u jedno stanje, gde se ruše stara i radjaju nova neuralna povezivanja.

Radi se u Sklopu Holističkog koučinga.