Milena Marović

HOLISTIČKI

KOUČING LENS

Holistički koučing LENS

Holistički koučing LENS je mnogo više od life koučinga zato što obuhvata sve nivoe ljudskog postojanja i daje konkretno objašnjenje za otkrivanje duboko skrivenih podsvesnih sadržaja. 

To je rad na svim nivoima, mentalnom, duhovnom, telesnom, emotivnom i socijalnom. Specijalne metode i tehnike prilagodjene su potrebama klijenta kako bi na najbrži način došao do rešenja date situacije i ostvario pozitivnu promenu u svom životu. Pored širokog spektra tema sa kojima se klijenti javljaju moja specijalnost je rad na otkrivanju i izbacivanju potisnutih emocija i oslobaðanju od podsvesnih blokada jer one su kamen spoticanja za ostvarenje željenog. 

Mi smo u našem životu počevši od prenatalnog perioda pa tokom detinjstva i odrastanja mnogo emocija na nesvesnom nivou potisnuli. Iako smo ih na izgled sklonili one nisu nestale veæ žive u nama. One će uvek naći put kroz naše iskustvo što ako ih na vreme ne osvestimo i ne oslobodimo, nama se ne svidja. One utiču na naš život jer mi ne privlačimo iz svesnog dela već iz podsvesnog. One utiču prvenstveno na odnos sa sobom, druge odnose materijalnu situaciju, karijeru i opštu ostvarenost. Zbog njihovog dejstva mnogi su ugušeni i ne žive svoju pravu autentiènu prirodu. Promena se ne dešava spolja. Ona kreće od nas. Kada se energija u nama oslobodi i promeni tada se menjaju okolnosti u našem životu.

Individualni termini mogu da se održe lično u mom studiju ili online.

Vreme, mesto i način rada je po dogovoru.

Zakazivanje termina je na mail: milena.marovic1111@gmail.com

Cena termina od 60 minuta je 60 eura.

Kod mene je moguće da zakažete jedan ( ili više) intenzivnih dana ili pola dana, pri čemu se radi Holistički koučing LENS kombinovan sa telesnim metodama emotivnog čišćenja.