Milena Marović

Blog

Ko smo mi?

20/10/20

Naša priroda se sastoji od svetle i tamne strane. Svesnog i nesvesnog dela.

10 % je svesni deo 90% nesvesni. Mi po zakonu privlačenja koji deluje svake sekunde u naš život ne privlačimo iz svesnog dela. Mi privlačimo ne ono što mi mislimo da jesmo već to što zaista jesmo, a što je nama uglavnom nepoznato jer je nesvesno. U našem nesvesnom delu se nalaze sve emocije prema kojima imamo negativna osećanja i to je sve ono što nam je bilo teško da razumemo i prihvatimo i što nije zavredelo da dospe u našu svest. Tu je sve ono što smo potisnuli i sakrili čak i od samih sebe.

Da. Misli kreiraju i univerzum odgovara na našu emociju samo što mi uglavnom nismo svesni svojih pravih misli i osećanja. Nošeni svakodnevnicom i zatrpani obavezama nedozvoljavamo da čujemo taj unutrašnji glas. Tu istinu duše i srca kada si sam u svoja četiri zida na pitanje: „ Kako si sada?“

To je bitno jer upravo u tom nesvesnom delu nalaze se podsvesne blokade i njih je potrebno osvestiti i očistiti. Bez njihovog otkrivanja i čišćenja nemoguće je promeniti vrednosti i ograničavajuća uverenja koje su nas programirale da se ponašamo na nama ograničavajući način. Ono u šta verujemo živimo u stvarnosti.

Na osnovu verovanja pravili smo izbore. Od malena, velika većina, nesvesno, pravi izbore motivisana strahom i potrebom da dobije odobravanje drugih. To je iziskivalo povinovanje tuđim pravilima, vrednostima i zahtevima koja su prerasla u obrasce koji su i u kasnijem dobu postala pravila života. Ti „drugi“ su uglavnom naši roditelji ili staratelji i zato se na ovom programu detaljno radi na odnosima sa njima i precima. Svi ti odnosi od ranog detinjstva na nama su ostavila dubok trag.

Ne radi se o ocenjivanju da li su odnosi bili dobri ili loši. Radi se o značaju spoznaje ko smo mi a ko oni kako bi mogli da se odvojimo od preuzetih ograničavajućih uverenja i sa njima povežemo uz oproštaj, ljubavlju iz čistog srca koju tek tad slobodno možemo da prenosimo budućim generacijama i budemo pravi primer svojoj deci. Na ovaj način mi dolazimo do svoje suštine i svoje autentičnosti i ljubavi prema sebi bez koje je nemoguće živeti željeno. Kakav si prema sebi takvi su ti i drugi odnosi a odnosi su najvažnija kategorija našeg života.

„ Ko nije za sebe nije ni za druge“

„ Čovek ne može da da ono što nema“

„ Ako vi nemate sebe onda oni koje volite nemaju vas“